Vejledning ved udskiftning af pumper

Wilo-Yonos PICO

Den testede og populære villapumpe - nu endnu bedre!
  • Ny grøn knap og nemmere indstilling af kapacitet og anvendelsesområd med vejledningssymboler
  • Har tre faste omdrejningshastigheder
  • Bedre EEI-indeks
  • Kabelindføringen sidder på siden, så man ikke kommer i konflikt med afspærringsventilen
  • Forsynet med en knap for automatisk udluftning af rotorrummet
  • Aktivering af ”antiblokeringsprogram” ved start efter længere tidsstilstand

Alle fabrikater

Her kan du bladre blandt alle fabrikater og tilhørende pumper