2 erstatnings løsninger fundet

Eksisterende pumpe - Cirkulation

Fabrikat Taco (Askoll)
Produkt navn ES MAXI 40-180/250 F
Byggelængde 250 mm
Spænding 1x230 V
Pumpehusgange/-flange DN 40 PN10

Udskiftningspumpe - Højeffektiv Premium Smart Udskiftningblad

Produkt navn Stratos MAXO 40/0,5-16 -R7
Artikelnummer 2217952
EEI ≤ 0,17
Byggelængde 250 mm
Spænding 1x230 V
Pumpehusgange/-flange DN 40 PN6/10
Nominel strøm 0,20-2,90 A
Nominel effekt 0,589 kW
Medietemperatur -10 - +90 °C

Bemærkninger

Passer uden krav om ombygning af rørsystemet.
Erstatningspumpen har noget lavere kapacitet. Kontrollér driftspunkt.

Produktinformation
Stratos MAXO 40/0,5-16 -R7

Stratos MAXO 40/0,5-16 -R7
Artikelnummer : 2217952
VVS-nummer :

Særlige egenskaber/produktfordele
 • Intuitiv betjening ved hjælp af brugerstyret indstilling med Setup Guide kombineret med nyt display og betjeningsknap med grøn-knap-teknologi. 
 • Maksimal energieffektivitet i kraft af samspillet mellem optimerede og innovative energibesparende funktioner (f.eks. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet i kraft af nye, innovative intelligente reguleringsfunktioner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. og ΔT-const.
 • Nyeste kommunikationsgrænseflader (f.eks. Bluetooth ) til forbindelse til mobilt terminaludstyr og direkte pumpeopkobling via Wilo Net til multipumpestyring.
 • Optimal elektrisk installationskomfort takket være stor og overskuelig terminalboks samt den optimerede Wilo-Connector.
Beskrivelse
Med optimerede og innovative energisparefunktioner sætter Wilo-Stratos MAXO nye standarder for energieffektiviteten i kommercielle HVAC- og drikkevandsanvendelser. Derudover gør dens utrolige brugervenlighed
betjeningen så enkel som aldrig før.

Konstruktion
Smart vådløbercirkulationspumpe med gevind- eller flangeforbindelse, EC-motor med integreret elektronisk ydelsestilpasning.

Anvendelse
Alle typer varmtvandssystemer, klimaanlæg, lukkede kølekredsløb og industrielle cirkulationsanlæg.

Udstyr/funktion
Anvendelsesområder
Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse (f.eks. radiator, gulvvarme eller loftskøling) giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Opvarmning
 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Hydraulisk shunt
 • Varmeveksler
Køling
 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Hydraulisk shunt
 • Varmeveksler
Kombineret opvarmning og køling
 • Automatisk omstilling
Alt efter valgt anvendelse står følgende reguleringstyper til rådighed:

Reguleringstyper
 • Konstant hastighed (reguleringsdrift)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT for differenstemperaturregulering
 • Konstant Q for konstant flowregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af sumgennemstrømningsvolumen via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper i varmekredsfordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering
Valgfrie funktioner
 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)
 • Automatisk reduceret drift
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c styring med ekstern faktisk værdi-føler)
 • Δp-v-pumpekurvens variable stejlhed
Manuelle indstillinger
 • Valg af anvendelsesområde ved hjælp af Setup Guide
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Pumpens udluftningsfunktion
 • Tastaturlås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange
 • Dobbeltpumpefunktion (ved 2 enkeltpumper, der skal bruges som dobbeltpumpe)
Automatiske funktioner
 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Registrering af natsænkning
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Blød start
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner (f.eks. antiblokeringsfunktion)
 • Omstilling mellem opvarmning og køling
 • Fuldt motorværn med integreret udløsningselektronik
Eksterne styreindgange og deres funktioner
2x analogindgang:
 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Anvendelser: Fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til temperatur, differenstryk eller fri føler i brugerdefineret PID-drift
2x digitalindgang:
 • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • MANUEL (GLT-FRA)
 • Lås
 • Omstilling mellem opvarmning og køling
Wilo Net til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper og pumpefjernstyring via gateway

Signal- og displayfunktioner
 • Displaystatus driftsvisning:
 • Nominel værdi
 • Faktisk løftehøjde
 • Faktisk gennemstrømningsvolumen
 • Effektforbrug
 • Elektrisk forbrug
 • Temperaturer
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus visning af fejl (displayfarve rød):
 • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
 • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus visning af advarsel (displayfarve gul):
 • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
 • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus procesvisning (displayfarve blå):
 • Pumpeudluftning
 • Opdateringsforløb
 • Displaystatus BMS-kommunikation (displayfarve blå):
 • Sammenfatning af de aktive BMS-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Samledriftsignal SBM (potentialefri lukkekontakt)
Dataudveksling
 • Bluetooth interface til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Serielt, digitalt interface Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Serielt, digitalt interface BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumpe)
 • Hoved-/reservedrift (automatisk fejlomskift/tidsaktiveret pumpeskift)
 • Paralleldrift (effektivitetsoptimeret spidsbelastningstilkobling og -frakobling)
Udstyr
 • Ved flangepumper: Flangeudførelser
 • Standardudførelse til pumper DN 32 til DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
 • Standardudførelse til pumper DN 80 / DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6 
 • Specialudførelse til pumper DN 32 til DN 100: Flange PN 16 (iht. EN 1092-2) til modflange PN 16 
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • 5 kabelindføringer til tilslutning af kommunikationsgrænsefladerne
 • Bluetooth-grænseflade
 • Højtopløseligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • Brugervenlig terminalboks
 • Integreret temperaturføler
 • Standard med varmeisolering til varmeanvendelser
 • Hurtig elektrisk tilslutning med optimeret Wilo-Connector til spændingsforsyningen
Leveringsomfang
 • Pumpe
 • Optimeret Wilo-Connector
 • 2x kabelforskruning M16 x 1,5
 • Skiver til flangeskruer (ved nominelle tilslutningsdiametre DN 32 - DN 65)
 • tætninger ved gevindtilslutning
 • Varmeisolering
 • Monterings- og driftsvejledning
Tekniske data
 • Tilladt temperaturområde -10 °C til +110 °C
 • Nettilslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gevind- eller flangeforbindelse (typeafhængigt) Rp 1 til DN 100
 • Maks. driftstryk standardudførelse: 6/10 bar hhv. 6 (specialversion: 10 bar eller 16 bar)
Materialer
 • Pumpehus: Støbejern med katodisk elektroforetisk lakering
 • Varmeisolering: Polypropylen
 • Aksel: Rustfrit stål
 • Leje: Kul
 • Pumpehjul: Kunststof
Beskrivelse/konstruktion
 • Smart vådløbercirkulationspumpe med EC-motor og integreret elektronisk ydelsestilpasning
 • Grøn knap-teknologi og grafisk display
 • Motorværn med udløserelektronik
 • Stikforbindelse til funktionsudvidelsen med valgfrie CIF-moduler til bygningsautomatisering
 • Pumpehjul med tredimensionalt krummede skovle og kunststofhylster af kulfiberkompositmateriale

ClimaForm STM 40/0,5-12/16
Artikelnummer: 2201734
VVS-nummer: 381240841
Wilo Climaform
Prefabricated diffusion-proof insulation cover, designed for Wilo-Stratos MAXO pumps. Preferably used in air conditioning and cooling systems. This is to avoid condensation and to minimise energy losses.
 • Delivery includes Armaflex tape for sealing between insulation and pump flange.
 • Media temperature range -10 ° C to 110 ° C.
 • Made of Armaflex material.
 • Water vapor from diffusion resistance μ ≥ 10,000.
 • Thermal conductivity 0.033 W / (m · K).
Advantages:
 • Easy installation- time saving.
 • Cost effective total solution.
 • Installation of drip tray not necessary.
Drypplade 380x400 typ 1.1
Artikelnummer: 2835379
VVS-nummer:
Søjle Type 1
Artikelnummer: 2835497
VVS-nummer:
Vibrationsdæmpere
Artikelnummer: 2835505
VVS-nummer:
COUNTER FLANGE KIT DN40 PN10
Artikelnummer: 2105579
VVS-nummer:
Mating flanges:
 • Made of steel.
 • Counter flanges (weld) are delivered complete (in pairs) with bolt, nut and flange gasket.
Beslag, DN 40-bl 250
Artikelnummer: 2835399
VVS-nummer:
CONNECTOR Stratos MAXO
Artikelnummer: 2194141
VVS-nummer:
Contact, Stratos MAXO:
 • Fits all Strato's MAXO pumps.
CONNECTOR Angle Stratos MAXO
Artikelnummer: 2212505
VVS-nummer:
Contact, Stratos MAXO:
 • Fits all Strato's MAXO pumps.
Drilling flange up to DN100
Artikelnummer: 2835368
VVS-nummer:
Flange gasket DN 40 PN6/10
Artikelnummer: 2150949
VVS-nummer:
Flange gasket DN 40 PN6 / 10, Klingersil:
 • Thickness: 2 mm.
 • Inner diameter: 49 mm.
 • Outer diameter: 85 mm.
PT 1000 AA Sensor f.heating circulation 3m
Artikelnummer: 2193422
VVS-nummer: 381240920

Temperature sensor for installation in immersion sleeve with inside diameter 6.5 mm.
Connection to Stratos Maxo to detect the fluid temperature in the case of temperature-dependent pump control or to detect heating/cooling quantities.
 • Sensor Pt 1000 Class AA, ø6 x 40 mm
 • Cable length: 3 m
 • Measurement range: -5 °C to 70 °C, briefly up to 90 °C
Pipe surface contact sensor Pt 1000 B
Artikelnummer: 2193421
VVS-nummer: 381240910

Temperature sensor for attachment to pipes.
Connection to Stratos Maxo-Z to detect the hot water outlet temperature on the reservoir to detect the thermal disinfection.
 • Sensor Pt 1000 Class B, ø8.5 x 35 mm
 • Cable length 5 m
 • Measurement range -5 °C to 70 °C, briefly up to 90 °C.
Immersion well G 1/2", 100mm
Artikelnummer: 2193424
VVS-nummer: 381240934

Immersion sleeve with PG 7 clamp bolting and silicone rings.
For admission of the immersion sensor Pt 1000 AA for connection to Stratos MAXO.
 • Thread: G 1/2
 • Inner Ø 6.4 mm for sensor to ø6 mm
 • Length of engagement 100 mm for installation in thread T-connector for use with pipes from approx. DN 65 to DN 100
Immersion well G 1/2", 45mm
Artikelnummer: 2193423
VVS-nummer: 381240924

Immersion sleeve with PG 7 clamp bolting and silicone rings.
For admission of the immersion sensor Pt 1000 AA for connection to Stratos MAXO.
 • Thread: G 1/2
 • Inner Ø 6.4 mm for sensor to ø6 mm
 • Length of engagement 45 mm for installation in thread T-connector for use with pipes from DN 25 to approx. DN 50
CIF-Modul BACnet
Artikelnummer: 2190367
VVS-nummer: 381278300

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Modul CAN
Artikelnummer: 2190369
VVS-nummer: 381278301

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Modul LON
Artikelnummer: 2190370
VVS-nummer: 381278302

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Modul Modbus
Artikelnummer: 2190368
VVS-nummer: 381278303

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
Smart Gateway
Artikelnummer: 2197100
VVS-nummer:

REG device to establish communication between Wilo products with Wilo Net and the Wilo-Smart Cloud via Internet.
Enables remote monitoring and control of connected products using the Wilo-Smart connect function in the Wilo Assistant app.
CIF-Module Ethernet
Artikelnummer: 2211408
VVS-nummer: 381278310

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Modul Modbus TCP
Artikelnummer: 2211409
VVS-nummer:

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
Temperatursensor STM
Artikelnummer: 2194058
VVS-nummer: 381240901
Temperatursensor Stratos MAXO -R7
Temperatursensor beregnet til Stratos MAXO -R7 og Stratos MAXO -D -R7.

Funktioner:
 • Betjening via styringstilstand T-konst. og ΔT-konst
 • Natsænkning
 • Måling af varme- og køleenergi
 • Automatisk skift mellem varme/køling
Difference pressure sensor 10 m
Artikelnummer: 2136454
VVS-nummer:

The differential pressure sensor kit enables dp-c and dp-v control of the frequency-controlled high-pressure centrifugal pumps.
The sensor measures the differential pressure between the suction ports and discharge ports to the pipes, and converts this into an electrical signal 4-20 mA, which is used by the frequency converter to regulate the pressure of the pump. The value of the output current is proportional to the differential pressure.

Udskiftningspumpe - Højeffektiv Standard Udskiftningblad

Produkt navn Yonos MAXO 40/0,5-12
Artikelnummer 2120647
VVS-nummer 381234053
EEI ≤ 0,20
Byggelængde 250 mm
Spænding 1x230 V
Pumpehusgange/-flange DN 40 PN6/10
Nominel strøm 0,17-2,0 A
Nominel effekt 0,35 kW
Medietemperatur -20 - +110 °C

Bemærkninger

Passer uden krav om ombygning af rørsystemet.
Erstatningspumpen har noget lavere kapacitet. Kontrollér driftspunkt.
Denne pumpe er som standard udstyret med alarmudgang (SSM). Yderligere funktioner (ekstern tænd / sluk, ekstern drift indikation) kan tilføjes med den enkle installation af Connect-modulet. 
Der kræves et tilslutningsmodul pr. pumpe.

Produktinformation
Yonos MAXO 40/0,5-12

Yonos MAXO 40/0,5-12
Artikelnummer : 2120647
VVS-nummer : 381234053
Dine fordele
LED-visning giver fuldt overblik over nominel løftehøjde, hastighedstrin eller mulige fejl
Enkel indstilling via tre hastighedstrin ved udskiftning af en ureguleret standardpumpe
Forenklet elektrisk tilslutning vha. Wilo-stik
Sikring af anlægsanvendeligheden gennem kombinationsfejlsignal
Kompakt konstruktion og pålidelig enkel betjening

Konstruktion
Vådløbercirkulationspumpe med skruet eller flangeforbindelse, EC-motor med automatisk ydelsestilpasning.

Anvendelse
Alle typer varmtvandssystemer, klimaanlæg, lukkede kølekredsløb og industrielle cirkulationssystemer.

Udstyr/funktion
Driftstyper
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • n = konstant (3 hastighedstrin)
Manuelle funktioner
 • Indstilling af driftstype
 • Indstilling af pumpeydelsen (løftehøjde)
 • Indstilling af hastighedstrin
 • Automatiske funktioner
Trinløs ydelsestilpasning afhængigt af driftstypen
 • Antiblokeringsfunktion
 • Blød start
 • Integreret fuldt motorværn
Signal- og displayfunktioner
 • Kombinationsfejlsignal (potentialefri åbnekontakt)
 • Fejlindikator
 • LED-segmentvisning til visning af løftehøjde og fejlkoder
 • Visning af det indstillede hastighedstrin (C1, C2 eller C3)
Udstyr
 • Skruenøglepunkt på pumpelegeme (ved rørgevindpumper)
 • El-lyntilslutningskabel med Wilo-stik. For tilslutning af net- og SSM-ledningen, med integreret trækaflastning
 • Ved flangepumper: Flangeversioner
 • Standardversion til pumper DN 40 til DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
 • Standardversion til pumper DN 80/DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6
Leveringsomfang
 • Pumpe
 • Inkl. tætninger ved gevindforbindelse
 • Inkl. skiver til flangebolte (ved nominelle tilslutningsdiametre DN 40 – DN 65)
 • Inkl. monterings- og driftsvejledning
Tekniske data
 • Tilladt temperaturområde -20 °C til +110 °C
 • Nettilslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Flangeforbindelse DN 32 til DN 80
 • Maks. driftstryk, standardversion: 6/10 bar eller 6 bar (specialversion: 10 bar)
Materialer
 • Pumpehus: KTL-belagt støbejern
 • Aksel: Rustfrit stål
 • Leje: Metalimprægneret kul
 • Pumpehjul: Plast
Drypplade 380x400 typ 1.1
Artikelnummer: 2835379
VVS-nummer:
Søjle Type 1
Artikelnummer: 2835497
VVS-nummer:
Vibrationsdæmpere
Artikelnummer: 2835505
VVS-nummer:
COUNTER FLANGE KIT DN40 PN10
Artikelnummer: 2105579
VVS-nummer:
Mating flanges:
 • Made of steel.
 • Counter flanges (weld) are delivered complete (in pairs) with bolt, nut and flange gasket.
Insulation DN40-44 KIT
Artikelnummer: 2123373
VVS-nummer: 381234842
Insulation cover intended for Yonos MAXO:
 • Thermal insulation of pump housing in heating applications.
 • Reduces heat loss by up to 85%.
 • Energy saving, reduces operating costs.
 • Protects the pump from external damage.
 • 100% recyclable.
Beslag, DN 40-bl 250
Artikelnummer: 2835399
VVS-nummer:
Drilling flange up to DN100
Artikelnummer: 2835368
VVS-nummer:
Flange gasket DN 40 PN6/10
Artikelnummer: 2150949
VVS-nummer:
Flange gasket DN 40 PN6 / 10, Klingersil:
 • Thickness: 2 mm.
 • Inner diameter: 49 mm.
 • Outer diameter: 85 mm.
Connect-Module Yonos MAXO
Artikelnummer: 2210108
VVS-nummer: 381278250

The Wilo-Connect module Yonos MAXO is a retrofittable plug-in module for Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z pumps.
The Wilo-Connect module Yonos MAXO is installed on the electronic module of the pump at the position of the Wilo plug.

Utilisation of the Wilo-Connect moduleYonos MAXO dispenses with external contactors and other switchgears as well as the associated installation workload. The load of customer-side switchgears (relays) due to high starting currents is reduced to a minimum by the Connect module Yonos MAXO.

Equipment/function
 • Run signal display
 • SSM collective fault signal as potential-free NC contact
 • SBM collective run signal as potential-free NO contact
 • Overriding Off control input (External Off)
 • Integrated dual pump management with the functions:
 • Main/standby operation with runtime-dependent (24 h) switchover from main to standby pump
 • Fault-sensitive switchover to operational standby pump